Αρχική Σχετικά με Εμάς

Υλοποίηση των Στόχων μαςΥλοποίηση των Στόχων μας

Υλοποίηση των Στόχων μας

Παράγοντες Επιτυχίας Παιδαγωγικών Στόχων είναι οι εξής:

-Οι ανθρώπινες αξίες που καλλιεργούνται στη καθημερινή ζωή της τάξης: αγάπη, σεβασμός, ελευθερία, δικαιοσύνη, αυτονομία, συνεργασία κλπ.

- Ο ρόλος της Παιδαγωγού που με την αγάπη, τη φροντίδα, με τις γνώσεις της και με σεβασμό στην ατομικότητα, οδηγεί τα παιδιά στη κατάκτηση κοινών στόχων.

-Η έμφαση στην ειλικρινή συνεργασία με τους γονείς, σε κλίμα εμπιστοσύνης και κατανόησης

- Το παιιχνίδι ώς μέσον μάθησης (ελεύθερο παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό)

-Το εμπλουτισμένο πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες Γλώσσας (παραμύθι, κουκλοθέατρο, θέατρο κλπ), Λογικομαθηματική Σκέψη, Ξένη Γλώσσα, Εικαστικά (καλλιτεχνικά, μουσική, τραγούδι, Ελληνικοί χοροί κλπ), Μελέτη Περιβάλλοντος (κηπουρική), Μαγειρική.

- Την ευελιξία των παιδαγωγικών μεθόδων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παδιού

-Η διαμόρφωση της τάξης σε ¨γωνιές δραστηριοτήτων"

 

-

 

Η επιτυχία των στόχων έγκειται:

- Στην ειλικρινή και στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας
- Στον ρόλο της παιδαγωγού, του πιο σημαντικού προσώπου για το παιδί μετά την οικογένεια.  Η ευαισθησία, η αγάπη, η φροντίδα και οι γνώσεις της βοηθούν ώστε το παιδί ν’ αγαπήσει το σχολείο και να εξελίσσεται ομαλά.
- Στην οργάνωση της τάξης σε γωνίες δραστηριοτήτων για μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες παιδιών.
- Στο πρόγραμμα και στις μεθόδους ξεκινώντας από τα ενδιαφέροντα των παιδιών που εξελίσσονται σε διαθεματικές δραστηριότητες μάθησης.
- Η μάθηση δεν γίνεται με ακούσματα από τους ενήλικες ετοίμων γνώσεων, αλλά μέσα από την εμπλοκή των ίδιων των παιδιών, σε θέματα που τα ενδιαφέρουν και που τα προσεγγίζουν με δραστηριότητες που αναπτύσσονται σ’ όλες τις αντίστοιχες γωνίες της τάξης.

Μετά από κάθε δραστηριότητα κάνουμε διάλογο, προκειμένου ν’ αναπτυχθεί η κριτική σκέψη.  Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σε ομάδες, ενώ έχουν την δυνατότητα να κινηθούν ατομικά εάν αυτό το έχουν ανάγκη.

Οι δραστηριότητες σε μικρές ή και μεγαλύτερες ομάδες βοηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας.

Η μάθηση είναι βιωματική και ομαδοσυνεργατική.  Το παιγνίδι, η ευχαρίστηση και η σκέψη είναι οι πρωταρχικοί παράγοντες στην απόκτηση της γνώσης.

Όταν η γνώση επιβάλλεται στο παιδί, στην παραμικρή του αποτυχία εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια, γιατί αισθάνεται ανάξιο και στρέφει αλλού τις προσπάθειές του, ώστε να νιώσει ότι είναι «κάποιο» και αξίζει.