Αρχική Σχετικά με Εμάς

Το σχολείο μας  • babbysitter-slider-ground

Το σχολείο μας

Όλοι γνωρίζουμε πόσο καθοριστικά είναι τα πρώτα σχολικά χρόνια στην εξέλιξη του κάθε παιδιού. Στο ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με μεγάλη αγάπη και φροντίδα, δίνονται οι ευκαιρίες για μιά ευτυχισμένη πορεία εξέλιιξης του μικρού παιδιού.

Το σχολείο μας, "ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" έχει:

  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, που ιδρύθηκε το 1977 από τη Μαριέλα Σαμέλλα, πτυχιούχο Παιδαγωγό- Νηπιαγωγό του Πανεπιστημίου της Γενεύης και μαθήτριας του Jean Piagety, Dottrens, Duparc κλπ. και βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Στόχο είχε να εφαρμόσει πρωτοποριακές της εποχής παιδαγωγικές ιδέες των μεγάλων παιδαγωγών και ψυχολόγων της "Ecole Active" (Piaget, Freinet, Decroly, Audmar- Lafendel, Duparc κλπ.), βασισμένες στις βαθειές ανάγκες και κίνητρα των παιδιών. Με την  πάροδο του χρόνου, η παιδαγωγική πράξη εμπλουτίστηκε από την Κατερίνα Σαμέλλα, απόφοιτο Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου UCL και Institute of Education του  Λονδίνου και Παιδαγωγικών του Roehampton Institute (University of Surrey) με ψυχολογικές και παιδαγωγικές ιδέες των Gardner, Froebel, Mead, Einon, Hughes, Cowan, Nunes etc.
  • ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ που προσετέθει το 1996 και πάντα σε συνεχή επαφή με το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και του Λονδίνου.
  • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ τμήμα πού ιδρύθηκε το 2014 γιά νήπια από 18 μηνών.